Świnoujście: Fundacja Speak Up buduje halę magazynową dla żywności

Planowany jest nowy projekt infrastrukturalny na terenie Świnoujścia – konstrukcja hali magazynowej przeznaczonej do składowania żywności. Istniejąca do tej pory jadłodzielnia, prowadzona przez lokalną fundację Speak Up, nie jest już w stanie zaspokoić rosnących potrzeb miasta. Nowo wybudowana struktura ma za zadanie nie tylko rozwiązać problem przechowywania żywności, ale również spełnić szereg dodatkowych funkcji.

Prezes fundacji Speak Up, Kamil Janta-Lipiński, podkreślił rolę organizacji w kierowaniu inicjatywą budowy nowej hali. Zauważył, że z każdym rokiem fundacja dostarcza coraz większą ilość żywności dla mieszkańców miasta, co skutkowało koniecznością posiadania odpowiedniej przestrzeni do przechowywania. Wraz z halą magazynową planowane jest także utworzenie kuchni społecznej. Ta ostatnia ma działać na podobnej zasadzie jak Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie produkty otrzymane ze sklepów będą wykorzystywane do przygotowania posiłków dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują.

Miasto Świnoujście przekazało teren pod budowę hali magazynowej, a fundacja uzyskała środki na jej realizację od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Janta-Lipiński zwrócił uwagę na wsparcie udzielone przez poprzedniego prezydenta Świnoujścia, Janusza Żmurkiewicza, którego decyzja przyczyniła się do przekazania terenu pod nowy magazyn żywności. Dodatkowo, dzięki decyzji poprzedniej Rady Miasta, teren został wynajęty fundacji na okres czterech lat.

Wartość inwestycji w konstrukcję i wyposażenie nowego obiektu szacuje się na 4 miliony złotych. Planowana powierzchnia hali to około 500 metrów kwadratowych.