Apel prezydenta Świnoujścia: Właściciele nieruchomości powinni sami odśnieżać swoje posesje

Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, na ostatniej sesji rady miasta zdecydowanie przypomniał o obowiązku, który spoczywa na właścicielach posiadłości. Odwołując się do panujących warunków atmosferycznych, wskazał na konieczność samodzielnego odśnieżania nieruchomości przez ich posiadaczy. Podczas obrad zaznaczył, że odpowiedzialność za utrzymanie chodników i dróg w czystości nie jest domeną…

Czytaj dalej