Apel prezydenta Świnoujścia: Właściciele nieruchomości powinni sami odśnieżać swoje posesje

Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, na ostatniej sesji rady miasta zdecydowanie przypomniał o obowiązku, który spoczywa na właścicielach posiadłości. Odwołując się do panujących warunków atmosferycznych, wskazał na konieczność samodzielnego odśnieżania nieruchomości przez ich posiadaczy.

Podczas obrad zaznaczył, że odpowiedzialność za utrzymanie chodników i dróg w czystości nie jest domeną jedynie gminy czy miasta. Każdy z nas, kto jest właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości, powinien również dbać o jej otoczenie, a przede wszystkim o sprzątanie odgarniając śnieg z przyległego do niej chodnika.

Jednocześnie podkreślił, że gmina ma za zadanie odśnieżać ścieżki rowerowe oraz parkingi – te miejsca, za które kierowcy regularnie płacą. Obowiązek ten jest niezmienny mimo sezonowych trudności związanych z opadami śniegu.