Operacja Antykorupcyjna: CBA zatrzymuje 7 osób w Międzyzdrojach

Na polecenie Prokuratury Krajowej w Szczecinie, a dokładniej Prokuratora Zachodniopomorskiego, siły Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) przeprowadziły działania, które doprowadziły do zatrzymania siedmiu osób. Te działania były częścią śledztwa skierowanego na osoby, które domniemywanie powoływały się na wpływy u Generalnego Konserwatora Zabytków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Śledztwo dotyczyło również innych przestępstw korupcyjnych. Szczególne zainteresowanie śledczych wzbudziła inwestycja realizowana w miejscowości Międzyzdroje.

Zatrzymanym przez CBA osobom zostały postawione poważne zarzuty. Wśród nich znalazły się m.in. zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy oraz aktywnej i biernej płatnej protekcji. Śledczy oskarżyli również podejrzanych o przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej oraz faktyczne przyjęcie takiej korzyści.

Procederem sądowym objęte zostały cztery osoby, wobec których śledczy wystosowali wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztu. W stosunku do trzech pozostałych podejrzanych zdecydowano się na mniej restrykcyjne środki zapobiegawcze. Te osoby zostały objęte poręczeniem majątkowym, dozorem policyjnym oraz zakazem kontaktowania się z innymi osobami zamieszanymi w sprawę.

W przypadku jednego z zatrzymanych, Ryszarda S., sąd podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Wobec osób, dla których sąd nie uwzględnił wniosków o tymczasowe aresztowanie, prokurator zdecydował się na zastosowanie poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego.