Zmiany w organizacji ruchu drogowego w mieście Wolin od 28 lutego do 3 marca

Zwracamy się do kierowców z ważnym komunikatem! W dniach od 28 lutego do 3 marca będą miały miejsce istotne zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta Wolin. Ze względu na przeprowadzane prace drogowe skrzyżowanie ulic Jaracza i Słowiańskiej będzie nieprzejezdne.

Podczas trwania robót, zaplanowanych na wyżej wymienione dni, skrzyżowanie tych dwóch ulic będzie zamknięte dla ruchu pojazdów. Z tego powodu proszę wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, a także o zwracanie uwagi na wszelkie znaki drogowe.

Teren, na którym będą prowadzone prace drogowe, zostanie odpowiednio zabezpieczony. Będą tam ustawione barierki, płoty oraz taśmy ostrzegawcze. Informacje o ewentualnych wykopach również zostaną wyraźnie oznaczone. Dodatkowo, w celu poinformowania uczestników ruchu drogowego o czasowym braku możliwości przejazdu przez skrzyżowanie ulic Jaracza i Słowiańskiej, zostaną ustawione znaki informacyjne. Będą to między innymi znaki D-4a, D-4b oraz D-4c, informujące o zamknięciu skrzyżowania i drodze bez możliwości przejazdu.