Wolińscy strażacy z OSP dwukrotnie w akcji: interwencje związane z zatruciem czadem i udzieleniem pierwszej pomocy

Na początku, wolińska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została skierowana do jednego z lokali mieszkalnych, z którego doniesiono o potencjalnym wystąpieniu tlenku węgla. W trakcie realizacji tego zadania, niespodziewanie zostali wezwani na inną interwencję – by udzielić wsparcia mężczyźnie wymagającemu natychmiastowej pomocy medycznej, a karetki pogotowia nie było w pobliżu.

Początkowe wezwanie dotyczyło mieszkania znajdującego się przy ulicy Kolejowej, gdzie miał dochodzić do ucieczki tlenku węgla. Tam strażacy po potwierdzeniu obecności niebezpiecznego gazu, podjęli działania mające na celu ewakuację mieszkańców oraz neutralizację źródła zagrożenia poprzez zamknięcie zaworu gazu. W trakcie prowadzenia tych działań, otrzymali kolejne zgłoszenie.

W innym budynku mieszkaniowym, tym razem przy ulicy Słowiańskiej w Wolinie, doszło do zasłabnięcia jednego z mężczyzn. Z uwagi na brak wolnej karetki pogotowia w tym czasie, strażacy podjęli decyzję o udzieleniu mu pierwszej pomocy, zanim nadeszła pomoc medyczna.