Zmiany na stanowiskach kierowniczych w instytucjach edukacyjnych Kamienia Pomorskiego i Wolina

Podjęte przez Zarząd Powiatu decyzje skutkują zmianami personalnymi na najwyższych stanowiskach w trzech placówkach edukacyjnych. Nowymi liderami są Dorota Mądrowska, Monika Maliszewska – Fajfer oraz Teresa Malec. Będą one zarządzać Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kamieniu Pomorskim, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wolinie oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.

Dorota Mądrowska została wyznaczona na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim. Jej kadencja, trwająca 5 lat, rozpocznie się 1 września 2023 roku. Monika Maliszewska Fajfer objęła analogiczne stanowisko w Wolinie, również na okres pięciu lat. Obie panie rozpoczną swoje obowiązki od 1 września 2023 i będą je pełnić aż do końca sierpnia 2028 roku.

Za to sytuacja Teresa Malec, nowa dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim, jest nieco inna. Zarząd Powiatu powierzył jej tę funkcję jedynie na okres 10 miesięcy. Powodem takiej decyzji było brak pozytywnego wyniku ostatniego konkursu na to stanowisko.