Wsparcie finansowe na odbudowę historycznych budynków w Międzyzdrojach

W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Międzyzdroje złożyła wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony i znalazł się na liście objętej dofinansowaniem. Konkretnie, wsparcie to wynosi 460 tysięcy złotych i przeznaczone zostanie na przeprowadzenie prac o charakterze budowlano-konserwatorskim, które będą dotyczyć otoczenia dwóch budynków należących do Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza. Obiekty te znajdują się przy ulicach Zdrojowej 5 oraz Krótkiej 5 na terenie Międzyzdrojów.

Burmistrz miejscowości, Mateusz Bobek, wyraził swoje zadowolenie z faktu otrzymania dofinansowania, podkreślając jego znaczenie dla przeprowadzenia niezbędnych prac. Wskazał, że stan techniczny niektórych elementów architektonicznych, jak ciągi komunikacyjne, schody czy wejście do Kaplicy Stella Matutina od strony ulicy Krótkiej, jest bardzo zły i wymaga pilnej interwencji. Dodatkowo zaznaczył, że planowane prace nie tylko poprawią stan techniczny i podwyższą parametry eksploatacyjne wymienionych elementów, ale także wpłyną na wizerunek publicznej przestrzeni Międzyzdrojów.