Wolin przekształca się: odcinek od ul. Jaracza do wiatraka holenderskiego przechodzi metamorfozę

Woliński krajobraz nieustannie ewoluuje i adaptuje się do nowych wymagań i oczekiwań mieszkańców. Ostatnia z tych zmian dotyczyła fragmentu miasta rozciągającego się od ulicy Jaracza, począwszy od ronda, aż po charakterystyczny wiatrak holenderski.

Nieforemne chodniki oraz segmenty skrzyżowań, które dawniej były podatne na zapadanie się, już nie stanowią problemu. Dzięki interwencji gminy, ta część drogi stała się teraz bezpieczna zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu kołowego.

Podczas prac modernizacyjnych zdecydowano się na wymianę starego systemu wodociągowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Jaracza i Słowiańskiej. Zastąpiono go nowym, wraz z wszystkimi przyłączami. To oznacza koniec z nagłymi awariami, które nękane są mieszkańcy tej okolicy w ostatnich latach.

Koszt całości inwestycji wyniósł około 1 mln złotych. Z tej kwoty, połowa była finansowana ze środków zewnętrznych, które udało się pozyskać przez gminę.