Debata kandydującego na stanowisko burmistrza Gminy Wolin, Waldemara Dubrawskiego, z obywatelami Wisełki

W ostatnim czasie miało miejsce spotkanie Waldemara Dubrawskiego, aspirującego do roli burmistrza Gminy Wolin, z lokalną społecznością Wisełki. Podczas tego wydarzenia chciał on prowadzić bezpośredni dialog i wymieniać się opiniami ze zgromadzonymi. Niestety, mimo wcześniejszego zaproszenia, konkurenci ubiegający się o to samo stanowisko nie pojawili się na forum dyskusyjnym.

Podczas swej konwersacji z obywatelami Wisełki, Waldemar Dubrawski omówił swój program działania dla Gminy Wolin. Wśród poruszonych tematów znalazły się takie kwestie jak planowane prace infrastrukturalne, które obejmują modernizację układu drogowego, rozbudowę systemu kanalizacyjnego oraz dążenie do podniesienia standardu życia mieszkańców.

Dubrawski zdobył uznanie ze strony lokalnej społeczności za przeprowadzone inwestycje w Gminie Świerzno, gdzie obecnie jest zatrudniony. Mieszkańcy Wisełki wyrażali nadzieję, że ich gmina będzie mogła rozwijać się w równie dynamicznym tempie, jak to miało miejsce w przypadku gminy Świerzno.