Restrukturyzacja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście: nowy tymczasowy prezes i audyt w spółce

Pod koniec stycznia, dokładnie w piątek 26., została powołana Nowa Rada Nadzorcza zarządzająca Morskimi Portami Szczecin i Świnoujście. 31. stycznia, ta sama Rada, podjęła decyzję o odwołaniu całego, składającego się z trzech osób, zarządu portów. Wśród osób odwołanych znalazł się prezes – Krzysztof Urbaś, wiceprezes odpowiedzialny za infrastrukturę – dr inż. Jacek Cichocki oraz wiceprezes ds. finansowo-ekonomicznych – Daniel Stachiewicz. Minister Arkadiusz Marchewka zasugerował przeprowadzenie audytu oraz kontroli w spółce.

Rada Nadzorcza zdecydowała również o powołaniu na stanowisko tymczasowego prezesa prof. Stanisława Iwana – dziekana Wydziału Inżynieryjno-Mechanicznego Transportu Politechniki Morskiej. Profesor Iwan będzie pełnił obowiązki prezesa do momentu wyłonienia stałego kandydata na to stanowisko w wyniku konkursu.

Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską, Arkadiusz Marchewka, zapewnił, że prof. Stanisław Iwan posiada pełne uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zarządzania portami w czasie trwania konkursu na stanowisko prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSŚ). Minister Marchewka zaznaczył również, że planuje przeprowadzenie audytu oraz szczegółowych kontroli w spółce, aby poznać jej obecną kondycję gospodarczą i ekonomiczną.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest spółką należącą do Skarbu Państwa, z udziałami mniejszościowymi ze strony gminy Szczecin oraz gminy Świnoujście.