Finansowe wsparcie dla kompleksów sportowych z Województwa Zachodniopomorskiego

W sumie, 23 obiekty sportowe z terenu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymały pakiet dofinansowania. Wśród nich znalazło się Boisko Orlik zlokalizowane przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Kwota, jaką udało się pozyskać na remont tego obiektu, wynosi 55 tysięcy złotych. Dodatkowo, wsparcie finansowe przypadło także orlikowi usytuowanemu w Wolinie.

Plan dofinansowania został wdrożony z myślą o poprawie stanu technicznego istniejących boisk i kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Stworzony głównie z uwagi na dzieci i młodzież, ma na celu zwiększenie ich aktywności fizycznej poprzez inwestycje w infrastrukturę sportową. Środki mają służyć przede wszystkim naprawie lub wymianie nawierzchni boisk sportowych, modernizacji instalacji oświetleniowych, a także renowacji ogrodzeń wraz z piłkochwytami. Dodatkowo, plan zakłada modernizację istniejących obiektów szatniowo-sanitarnych lub budowę nowych.

Jednym z obiektów, które skorzystały na tym programie, jest Kompleks Boisk Sportowych Orlik w Wolinie. Gmina Wolin otrzymała dofinansowanie w wysokości 71.138,21 złotych na jego rozwój i poprawę warunków użytkowania.