Zastępca Burmistrza Wolina – nowe oblicze władzy. Ewa Deląg oficjalnie obejmuje stanowisko

Woliński urząd miasta przeszedł niedawno transformację kadrową, o której rozważano od pewnego czasu. Teraz zmiana ta jest już oficjalna. Ewa Deląg, wcześniej pełniąca role sekretarza gminy, została oficjalnie mianowana na stanowisko zastępcy Burmistrza Wolina – najważniejszą personę w gronie zaufanych współpracowników Burmistrz Ewy Grzybowskiej.

Ewa Deląg nie jest postacią nową w samorządzie. Przez wiele lat służyła jako sekretarz Gminy Wolin, zdobywając cenne doświadczenie i szereg kompetencji. Przewodziła różnym projektom, wsparła wiele inicjatyw i przyczyniła się do rozwoju gminy. W swojej dotychczasowej karierze była również związana z Związkiem Gmin Wyspy Wolin, gdzie nabyła dodatkowe umiejętności zarządzania i koordynacji. To ogromne doświadczenie czyni ją doskonałym kandydatem na to nowe stanowisko.