Ponad 3 miliony złotych wpłynie do Gminy Świerzno dzięki programowi rządowemu "Polski Ład" dla obszarów post-pegeerowskich

Program Polski Ład, realizowany przez rząd, przyczynił się do znaczącego wsparcia finansowego dla Gminy Świerzno. Dzięki temu, na terenach po PGR-ach w tej gminie, otrzymaliśmy ponad 3 miliony złotych na realizację nowych inwestycji.

Z przyznanych funduszy zostanie sfinansowane między innymi budowanie nowego publicznego ośrodka zdrowia, a także powstanie nowa komenda policji. Ale to nie wszystko – otrzymane środki umożliwią również przeprowadzenie modernizacji drogi łączącej miejscowości Sulikowo i Rybice.

Trzeba podkreślić, że jest to część szerszej inicjatywy mającej na celu poprawę standardu życia na terenach zachodniopomorskich gmin i powiatów, gdzie w przeszłości funkcjonowały PGR-y. W ciągu ostatnich trzech lat na ten cel przeznaczono ogromną kwotę – ponad 801 milionów złotych. W ramach tej inicjatywy wsparcie otrzymały również inne jednostki samorządowe, w tym między innymi Gmina Świerzno z powiatu kamieńskiego.