Planowana restrukturyzacja w świnoujskim magistracie

Ruch reorganizacyjny jest planowany w magistracie miasta Świnoujście, z celem uzyskania większej efektywności i oszczędności. Prezydent miasta podjął decyzję o utworzeniu nowego działu, który ma na celu przejmowanie części obowiązków obecnie powierzanych firmom zewnętrznym. Ta zmiana ma na celu kierowanie tych zadań do personelu magistratu.

Nowo utworzony dział będzie funkcjonować przy Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej. Joanna Agatowska, która wyjaśnia plany, uważa, że nowy dział pomoże w skuteczniejszym wykonaniu wielu planowanych zadań. Twierdzi, że stworzą dział gospodarczy, który będzie zatrudniał od 3 do 5 pracowników. Agatowska zachęca wszystkich potencjalnych kandydatów do składania podań o pracę w nowym dziale, szczególnie jeśli chodzi o codzienne obowiązki, takie jak pielęgnacja zieleni miejskiej czy utrzymanie porządku w przestrzeni publicznej. Wskazuje na to, że te rodzaje zadań można skutecznie realizować wewnętrznym zespołem magistratu.

Agatowska jest przekonana, że wprowadzenie tych zmian przyniesie znaczne oszczędności. Mówi, że prawie milion złotych, który obecnie jest przeznaczany na te cele, mógłby być wykorzystany w bardziej efektywny sposób na inne potrzeby miasta i jego mieszkańców.

Proces tworzenia nowego działu już się rozpoczął, a planowane jest, że zespół rozpocznie swoją działalność jeszcze w bieżącym sezonie.