Działki na sprzedaż w Wicko i Lubinie – potencjalne miejsca pod inwestycje usługowe i mieszkaniowe

Władze Międzyzdrojów oficjalnie ogłosiły, że wystawiają na sprzedaż kilka nieruchomości. Celem jest przekształcenie tych terenów w przestrzeń mieszkalną lub usługową.

Pierwszą z nich jest działka oznaczona numerem 143/18, znajdująca się w Wicko przy ulicy Żwirowej. Posiada ona powierzchnię 7.695 m² i jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem, nieruchomość ta ma służyć turystyce, a konkretnie jest przeznaczona na budowę pensjonatów czy hoteli. W dokumentach jest oznaczona symbolem UT.25.

Następne dwie działki znajdują się w Lubinie, przy ulicy Głównej. Działka numer 8/6 ma powierzchnię 1.452 m² , natomiast działka numer 8/3 – 775 m². Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wskazuje, że te tereny są przeznaczone zarówno pod zabudowę mieszkaniową, jak i usługi turystyczne. W dokumentach są oznaczone symbolami M.1 i UT.1.

Ostatnia działka to numer 128/11, położona w Lubinie przy ulicy Geodezyjnej. Jej powierzchnia wynosi 1.898 m². Posiada ona już wydaną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą.