Wielkie polsko-duńskie działania archeologiczne w Wolinie na horyzoncie: burmistrz miasta podpisuje list intencyjny

Po miesiącach intensywnych zabiegów władze Wolina, reprezentowane przez burmistrza miasta, złożyły formalne zobowiązanie do współpracy z Danią. List intencyjny, który został podpisany, ma na celu zapoczątkowanie działań, które mogą uczynić Wolin epicentrum archeologicznym o wielkim znaczeniu dla wielu europejskich państw. Akt ten mógłby przyciągnąć oczy całego świata do tej niepozornej polskiej miejscowości.

List intencyjny został uroczyście wręczony sygnatariuszom podczas ceremonii w Filharmonii Szczecińskiej. Wydarzenie to miało szczególną oprawę ze względu na obecność specjalnego gościa – Jego Królewskiej Mości Fryderyka X, Króla Danii.

Podpisane porozumienie stanowi wspólne przedsięwzięcie wielu instytucji. Są to: Gmina Wolin, Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta, Uniwersytet w Aarhus oraz Moesgaard Museum. W ramach tego porozumienia, strony zobowiązały się do podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie jednego z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie wykopalisk archeologicznych w kraju. Co więcej, będzie to jedno z nielicznych przedsięwzięć na taką skalę w całej Europie.