PRD Nowogard planuje gruntowny remont blisko 2,2 km ulicy Mostowej

Firma PRD Nowogard została wybrana do przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę prac remontowych na niemal 2,2 kilometrowym odcinku ulicy Mostowej, rozpoczynając od Wyspowej a kończąc na Pomorskiej. Jest to krok naprzód w realizacji niezbędnej modernizacji infrastruktury drogowej w tym obszarze.

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy, ale to oferta PRD Nowogard, która oferowała realizację projektu za kwotę 6 milionów 941 tysięcy złotych, została uznana za najbardziej korzystną. Propozycja drugiej firmy była znacznie droższa – sięgała sumy 8 milionów 124 tysiące złotych.

Wielka pomoc dla miasta przyszła w postaci dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki sprawnie przygotowanemu wnioskowi udało się zdobyć prawie 2 miliony 289 tysiące złotych na pomoc w finansowaniu tego kluczowego projektu inwestycyjnego.

Aktualny stan infrastruktury drogowej na omawianym odcinku jest daleki od zadowalającego. Przejazd po tej drodze jest trudny ze względu na liczne ubytki, dziury, łaty naprawcze i spękania w asfalcie, koleiny oraz brak odpowiedniego oznakowania poziomego. Te czynniki zdecydowanie wpływają na bezpieczeństwo zarówno kierowców samochodów osobowych, jak i użytkowników jednośladów. Wykonanie nowej nakładki asfaltowej znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa i warunki transportowe na tym obszarze miasta.