Inwestycje w infrastrukturę portową: nowa Przystań Morska i droga dojazdowa

Nowa Przystań Morska oraz związane z jej budową inwestycje absorbują znaczące środki finansowe. Całkowity koszt pierwszego etapu prac związanych z przygotowaniem terenu dla tego przedsięwzięcia wyniósł blisko 16 milionów złotych. Dodatkowo, ponad 2,5 miliona złotych pochłonęła budowa nowej drogi, wyposażonej we wszelką niezbędną infrastrukturę, która ma zapewnić sprawną komunikację z nowo powstałą przystanią morską. Te liczby dosadnie pokazują skalę tego inwestycyjnego projektu, który oficjalnie otwarto dzisiaj.

W trakcie konferencji prasowej Burmistrz Ewa Grzybowska podkreśliła, jak ważną rolę w realizacji tego przedsięwzięcia odegrało wsparcie Ministra Marka Gróbarczyka. Wyraźne zaangażowanie i osobiste zaangażowanie Ministra miało decydujący wkład w powodzenie tej inwestycji.

Pierwszy etap prac objął szereg elementów. Jednym z nich było pogłębienie terenu pod nową przystanią, co pozwoli na obsługę większej liczby jednostek morskich. Wykonano również pomost stały oraz pływający, które mogą obsłużyć łącznie 16 jednostek. Ponadto, zainstalowano nowe oświetlenie i media, wybudowano parkingi oraz drogi dojazdowe. Szczególnie istotnym elementem inwestycji jest blisko kilometrowa droga do przystani, stanowiąca kluczowy element infrastruktury komunikacyjnej.