Informacja dla kierowców: Zmiana w organizacji ruchu na budowanej arterii S3 w pobliżu węzła Wolin Wschód

Chcielibyśmy zwrócić uwagę wszystkich kierowców, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wprowadziła zmiany w organizacji ruchu na budowanej obecnie trasie S3. Te modyfikacje dotyczą obszaru w okolicach węzła drogowego Wolin Wschód.

Zgodnie z informacją zawartą w oficjalnym komunikacie GDDKiA, ruch został przekierowany na północną jezdnię w rejonie wspomnianego węzła. Ta zmiana jest niezbędna do realizacji prac nad budową docelowej konstrukcji południowej jezdni.